Čína

 • Guilin
  Guilin
 • Guilin
  Guilin
 • Golden Summit, pohoří Emei Shan
  Golden Summit, pohoří Emei Shan
 • Golden Summit, pohoří Emei Shan
  Golden Summit, pohoří Emei Shan
 • Golden Summit, pohoří E-mej-šan
  Golden Summit, pohoří E-mej-šan
 • Chrám v Le-šanu
  Chrám v Le-šanu
 • Chengdu
  Chengdu
 • Chengdu
  Chengdu
 • Chengdu
  Chengdu
 • Bódhisattva Guanyin v pohoří E-mej-šan, u města Le-šan
  Bódhisattva Guanyin v pohoří E-mej-šan, u města Le-šan